Politică de confidențialitate Jobportal

Protecția datelor dvs. cu caracter personal este foarte importantă pentru societatea voestalpine AG, voestalpine-Straße 1, A-4020 Linz (denumită în continuare „noi”) și pentru filialele sale (împreună „voestalpine”). Societatea voestalpine respectă dispozițiile legale aplicabile privind protecția, prelucrarea legală și confidențialitatea datelor cu caracter personal, precum și privind securitatea datelor.

Această politică de confidențialitate vă informează cu privire la tipul, domeniul de aplicare și scopurile colectării și utilizării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal legate de vizitarea și utilizarea site-ului nostru web https://jobs.voestalpine.com https://jobs.voestalpine.com (denumit în continuare pe scurt „site-ul web”). Operator în sensul Regulamentului general privind protecția datelor pentru acest site web este societatea voestalpine AG, voestalpine-Straße 1, A-4020 Linz, Austria (denumită în continuare „noi” sau „voestalpine”).

În plus, veți găsi politică de confidențialitate separată în cazul unei candidaturi. Operatorul care se ocupă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în cadrul unei candidaturi și de conținutul unui anunț de angajare este societatea voestalpine care lansează apelul de candidaturi (a se vedea declarația separată privind protecția datelor).

Ce date sunt stocate?

Datele cu caracter personal sunt informații despre persoanele vizate (persoane fizice) a căror identitate este determinată sau cel puțin determinabilă (de ex., numele, adresa de e-mail sau adresa IP).

a. Punerea la dispoziție a site-ului web și crearea de fișiere jurnal

De fiecare dată când este accesat site-ul web și la fiecare apelare a unui conținut stocat pe acest site web, anumite informații despre acest proces sunt stocate temporar și prelucrate într-un fișier jurnal. Aceste informații sunt:

  • adresa IP
  • data și ora accesării
  • pagina accesată/numele fișierului accesat
  • volumul de date transferate
  • mesaj, dacă accesarea/apelarea a avut succes

Prelucrarea datelor are loc în baza art. 6 alin. (1) lit. a (consimțământ) și/sau lit. f (interes legitim) din RGPD. Datele cu caracter personal prelucrate sunt utilizate pentru a realiza evaluări statistice și în scopul operării, securității și optimizării site-ului web (interes legitim). Orice utilizare ulterioară a datelor dvs. cu caracter personal va avea loc numai cu consimțământul dvs.

b. Partajarea anunțurilor de angajare prin e-mail

Există posibilitatea să transmiteți sau să partajați anunțurile de angajare prin e-mail. În acest scop, vor fi colectate următoarele date:

  • numele expeditorului
  • adresa de e-mail a destinatarului

Prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. f (interes legitim) din RGPD, deoarece nu putem furniza serviciul solicitat fără aceste informații.

c. Partajarea anunțurilor de angajare pe rețelele de socializare

Aveți posibilitatea de a partaja anunțurile de angajare pe următoarele platforme de social media: Facebook, Twitter, Xing, Google+ și LinkedIn.

Pentru a putea partaja anunțurile de angajare, trebuie să vă conectați la platforma de social media respectivă. Va fi transmis doar link-ul către anunțul de angajare. Nu are loc nicio transmitere de date cu caracter personal.

Scopul și domeniul de aplicare al colectării datelor, precum și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către platformele de social media, precum și drepturile aferente și opțiunile de configurare pentru protejarea confidențialității dvs. se găsesc în notificările de confidențialitate ale platformelor de social media:

Perioadele de stocare

În cazul în care la colectare (de ex. în cadrul unei declarații de consimțământ), nu este specificată o perioadă de stocare explicită, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse (sau transformate în date anonime) dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost stocate și nu există obligații legale de stocare (de ex., obligații de stocare în temeiul legislației comerciale și fiscale) cu care să intre în conflict.

>

Transmiterea și transferul datelor cu caracter personal

Nu vom transmite datele dvs. cu caracter personal, pe care le colectăm pe baza utilizării de către dvs. a site-ului web, către terți fără consimțământul dvs., cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre sau este obligatoriu din punct de vedere legal/administrativ.

Noi însărcinăm persoane împuternicite de operator (furnizori de servicii) cu prelucrarea datelor cu caracter personal (de ex., în cadrul unui contract de asistență IT). Aceste persoane împuternicite de operator sunt obligate prin contract să respecte reglementările privind protecția datelor.

Module cookie

Site-ul nostru web utilizează așa-numite „module cookie”, care permit site-ului să vă recunoască browserul la vizitele ulterioare. Acestea sunt mici fișiere de text stocate pe dispozitivul dvs. final cu ajutorul browserului. Ele permite ca site-ul web să fie adaptat în mod optim la interesele dvs. Dacă nu sunteți de acord cu stocarea modulelor cookie pe computerul dvs., puteți configura browserul astfel încât să vă informeze cu privire la instalarea modulelor cookie și să permiteți stocarea lor numai în cazuri individuale. De asemenea, puteți dezactiva utilizarea modulelor cookie în browserul dvs. Vă atragem totuși atenția asupra faptului că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului web pe deplin.

Atunci când vizitează site-ul nostru web pentru prima dată, vizitatorii pot decide dacă acceptă toate modulele cookie sau pot face setări individuale pentru fiecare modul cookie . De asemenea, puteți adapta aceste setări și ulterior aici.

În plus, puteți activa și dezactiva urmărirea web pentru furnizorii enumerați acolo prin de la pagina web http://www.youronlinechoices.eu.

Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google LLC („Google”). Google Analytics utilizează așa-numite „module cookie”, respectiv fișiere de text stocate în computerul dvs., care permit analiza utilizării site-ului web. Informațiile generate de modulele cookie despre utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt trimise de obicei către un server Google din SUA și stocate acolo. Utilizăm doar Google Analytics cu anonimizarea adresei IP activată. Acest lucru înseamnă că adresa dvs. IP va fi scurtată în prealabil de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state membre în Acordul privind Spațiul Economic European. Adresa IP completă va fi transmisă către un server Google din SUA și scurtată acolo doar în cazuri excepționale. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza informațiile pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web, a întocmi rapoarte privind activitatea site-ului web și a furniza pentru operatorul site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizare a internetului. Adresa IP transmisă de browserul dvs. în cadrul Google Analytics nu va fi combinată cu alte date de la Google. Puteți refuza utilizarea modulelor cookie selectând setările corespunzătoare în browserul dvs., însă rețineți că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului web. De asemenea, puteți împiedica ca Google să colecteze datele generate de modulele cookie și legate de utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) și să prelucreze aceste date prin descărcarea și instalarea plugin-ului pentru browser disponibil la următorul link. Pentru mai multe informații despre condițiile de utilizare și confidențialitate, vizitați http://www.google.com/analytics/terms/de.html sau https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Linkuri externe

Acest site web conține link-uri către site-uri web externe, cum ar fi site-uri web ale unor producători. Atunci când accesați site-uri web externe, datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transmise. Din momentul în care vă aflați pe aceste site-uri web, sunt valabile dispozițiile privind protecția datelor ale operatorilor respectivi.

Drepturile dvs., date de contact

În principiu, aveți dreptul la informare, rectificare, ștergere, restricționare, portabilitatea datelor și de opoziție. În cazul în care prelucrarea datelor dvs. se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a vă revoca consimțământul în orice moment, ceea ce nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocarea acestuia. Aveți, de asemenea, opțiunea de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

Dacă aveți întrebări legate la protecția datelor, precum și pentru afirmarea drepturilor dvs. menționate mai sus, puteți contacta organizația de protecție a datelor din cadrul voestalpine AG la adresa de e-mail group-dataprotection@voestalpine.com sau voestalpine AG, Abteilung GB, voestalpine-Straße 1, A-4020 Linz.

Această politică de confidențialitate este adaptată periodic.

Versiune: 09.06.2020